ინფორმაცია უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ !

გაეცანით ინფორმაციას უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ ! ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქეებს ვიზის გარეშე შეუძლიათ გაემგზავრონ მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტით ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში. რას გულისხმობს მოკლევადიანი ვიზიტი: უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი გულისხმობს 90 დღიან ვიზიტს ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში. ექვსი თვიდან მხოლოდ სამ თვეს გადაბმულად, ან დღეების გადანაწილებით. მოკლევადიანი ვიზიტის მიზანი შეიძლება იყოს:   ტურიზმი;   ოჯახის […]