მოგზაურობა კაბადოკიაში

მოგზაურობა კაბადოკიაში  კაბადოკია მდებარეობს თურქეთის ცენტრალურ რეგიონში, იგი ძალიან პოპულარული მიმართულებაა მოგზაურთათვის, კერძოდ ტურისტების რაოდენობის მხრივ მესამე ადგილზეა ქვეყანაში. მოგზაურები ხშირად უწოდებენ მას, ყველაზე სურეალისტურ ადგილს მსოფლიოში. უნიკალური ფორმის ლანდშაფტები კაბადონიას ახასიათებს, უნიკალური, მთვარის ფორმის კლდით დაფარული ლანდშაფტები, რომლებიც თავიანთი ხედებით სრულიად განსხვავდებიან თურქეთის სხვა რეგიონებისგან. ისინი ყველას გაოცებას იწვევენ, ვინც კი პირველად ნახავს მათ. […]